10 februára, 2011

Jonathan Edwards hovorí o modlitbe vo svätom živote

No ako je život, vo veľkej miere bez modlitieb, konzistentný so svätým životom? Viesť svätý život znamená viesť život, ktorý je oddaný Bohu; život uctievania a slúženia Bohu; život zasvätený službe Bohu. Ale ako vedie taký život ten, kto sa nedrží úlohy modlenia sa? Ako môže byť povedané o takom človeku, že kráča v Duchu a že je služobníkom najvyššieho Boha? Svätý život je životom viery. Život, ktorý skutoční kresťania žijú vo svete, žijú vierou Syna Božieho. No kto môže veriť tomu, že človek, ktorý žije bez modlitieb, žije vierou? – bez modlitieb, ktoré sú prirodzeným vyjadrením viery. Modlitba je takým prirodzeným vyjadrením viery, ako je dýchanie vyjadrením života; a tvrdiť, že človek žije život viery a aj napriek tomu žije život bez modlitieb, je v každej štipke tak protirečiace si a neuveriteľné, ako povedať, že človek žije bez dýchania. Život bez modlitieb je tak vzdialený svätému životu, že je to poškvrnený život: ten, kto tak žije, žije ako pohan, ktorý nevolá na Božie meno; ten, ktorý žije život bez modlitby, žije bez Boha vo svete.

05 februára, 2011

Žalm 19:2Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. 
Žalm 19:2 
(prevzaté z dontwasteyourlife.com)