28 januára, 2012

Božie potomstvo


Keď sa Pavol postavil doprostred „veľmi bohabojných mužov Atén" v Aeropágu, citoval jedného z ich básnikov (Aráta), ktorý vo svojej básni Phainomena napísal: „Lebo aj my jeho rod sme" (Skutky 17:28). Pavol si berie toto tvrdenie ako naozaj pravdivé a okamžite ho potvrdzuje, keď povie: „Keďže sme teda rod Boží..." (v. 29).

18 januára, 2012

Každé koleno a každý jazyk

...a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno..., a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán“ (Filipanom 2:9-11).

07 januára, 2012

Prečo mládež?


Včera sme mali našu prvú mládež. Po veľmi dlhej dobe (asi 4½ roka) sme sa stretli, aby sme boli spolu. Myslím, že to bolo dobré. Dúfam, že to bude ešte lepšie. Mal som tú výsadu mať prvú, úvodnú tému. Ako vždy, dávam ju sem na blog a mojou nádejou je, že nás povzbudí ku spoločenstvu v jednote.

Marek

04 januára, 2012

Rok 2012 na Božiu slávuTento rok som Silvestroval (tak ako pominulé roky) v zbore s priateľmi. Bol som požiadaný, aby som po polnoci mal krátku tému/príhovor k novému roku. Síce je už dávno po novom roku, ale moja túžba pre tento rok je aktuálna každý jeden deň roku 2012. Tak, a tu je tá téma...