18 januára, 2012

Každé koleno a každý jazyk

...a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno..., a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán“ (Filipanom 2:9-11).

Ježiš sa na čas zriekol svojej hodnosti, slávy a moci, ale Otec ho posadil na svoj Božský trón. Dosadil ho tak vysoko, že neexistuje vyššieho miesta. Pavol nám hovorí, že Otec určil deň, kedy pred jeho Synom pokľakne každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, a kedy každý jazyk bude vyznávať na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán.

Vo Zjavení 5:13-14 sa píše o veľmi podobnej udalosti: „A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. Nato štyri bytosti povedali: Amen. Potom starší padli a klaňali sa.“

Boh nám dokonca hovorí, že rozkázal, aby tento deň v budúcnosti nastal: „Na seba som prisahal. Z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa nevráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a bude prisahať každý jazyk“ (Izaiáš 45:23).

Čo to znamená? Znamená to, že každý jeden človek a každá jedna bytosť (všetko tvorstvo, každé koleno, každý jazyk) jedného dňa pokľakne a bude vyznávať na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán!

Príde deň, a už sa blíži, keď uvidíme ako Hitler kľačí pred Ježišom a vyznáva na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. Príde deň, a už sa blíži, keď uvidíme ako Usáma bin Ládin kľačí pred Ježišom a vyznáva na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. Príde deň, a už sa blíži, keď uvidíme ako Stalin kľačí pred Ježišom a vyznáva na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. V ten deň uvidíme aj našich spolužiakov a kolegov. Našich rodičov, súrodencov a priateľov. Moslimov, hinduistov i ateistov. Veriacich i neveriacich. V ten deň uvidíme ako Satan spolu so svojím démonským odbojom pokľakne pred Baránkovým trónom a zvolá: Ježiš Kristus je Pán – a tým oslávi Boha!

A ak neveríš v Boha a Ježiš Kristus nie je tvojím jediným Záchrancom, tak vedz, že ani ty nebudeš výnimkou a tiež jedného dňa pokľakneš a vyznáš na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán.

Každý vyzná a nikto neunikne tejto pravde. Ani diabol, ani ja, ani ty a ani nikto iný. Každé koleno pokľakne a každý jazyk vyzná. 

Žiadne komentáre: