31 októbra, 2012

Kázeň #15: Márnotratný Boh 2: Skutočný starší brat

V lete som kázal mini-sériu, ktorú som nazval Márnotratný Boh. Táto séria je založená na rovnomennej knihe od Tima Kellera. Toto je už druhá časť série (odkaz na predchádzajúce nájdete nižšie). Nech je všetkým, čo ju počujú na požehnanie.

Ďalšie časti v sérii Márnotratný Boh:
Časť 1: Syn sa stratil a bol nájdený
Časť 3: Kto je Otec?

29.7.2012 - Márnotratný Boh (2): Skutočný starší brat (stiahnite si kázeň)


29 októbra, 2012

Kázeň #14: Márnotratný Boh 1: Syn sa stratil a bol nájdený

V lete som kázal mini-sériu, ktorú som nazval Márnotratný Boh. Táto séria je založená na rovnomennej knihe od Tima Kellera. Počas tohto týždňa dám na blog všetky tri časti tejto série. Nech je všetkým, čo ju počujú na požehnanie.

Ďalšie časti v sérii Márnotratný Boh:
Časť 2: Skutočný starší brat
Časť 3: Kto je Otec?

15.7.2012 - Márnotratný Boh (1): Syn sa stratil a bol nájdený (stiahnite si kázeň)