24 decembra, 2010

Kým si spal...

Dnes večer je Štedrý večer. Večer, ktorý si kresťania po celom svete pripomínajú ako večer, keď Boh zo svojej lásky ku svetu poslal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho verí mal večný život. Je to deň, kedy sa sám Boh ponížil a vzdal svojej vlastnej slávy a prišiel na tento svet. Aby našiel tých, čo od Neho utiekli. Aby miloval tých, čo jeho odmietli. Casting Crowns majú jednu pieseň, ktorá sa volá While You Were Sleeping. Pozývam vás k tomu, aby ste si ju vypočuli a zamysleli sa nad tým, čo nám hovorí. Síce ku koncu pesničky autor nahrádza mesto Betlehem s Amerikou, no ja som Betlehem nahradil Slovenskom. A tak sa pýtam sám seba, ale aj vás: Keď Ježiš znovu príde, nájde nás pokojne spať?

21 decembra, 2010

Ako by sme mali vnímať Pannu Máriu?

Kenny Stokes pred niekoľkými týždňami kázal na text z Lukáša 1:26-38 a pritom sa opýtal tri krátke otázky ohladom Panny Márie, na ktoré hneď v krátkosti odpovedal. Ak vás zaujíma, ako by sa mali protestanti vnímať Kristovu matku, tak si prečítajte aj zvyšok tohto článku...

01 decembra, 2010

Rady Jonathana Edwardsa I.

Jonathan Edwards bol mužom, ktorý sa narodil pred vyše 300 rokmi. Tento Boží muž zanechal po sebe mnoho kníh, spisov, poznámok, ale i dopisov, ktoré si Boh používa aj teraz, viac ako 250 rokov po jeho smrti, aby skrze prácu Jonathana Edwadsa povzbudzoval, napomínal, vyučoval a viedol svoju cirkev.