01 decembra, 2010

Rady Jonathana Edwardsa I.

Jonathan Edwards bol mužom, ktorý sa narodil pred vyše 300 rokmi. Tento Boží muž zanechal po sebe mnoho kníh, spisov, poznámok, ale i dopisov, ktoré si Boh používa aj teraz, viac ako 250 rokov po jeho smrti, aby skrze prácu Jonathana Edwadsa povzbudzoval, napomínal, vyučoval a viedol svoju cirkev.

Roku 1741 napísal dopis pre Deborah Hatheway, ženu, ktorá sa nedávno obrátila v susednom meste Suffield. Aj napriek tomu, že je tento dopis písaný čerstvo obrátenému kresťanovi, aj tí, ktorí sú kresťanmi viacero rokov dokážu oceniť varovania Jonathana Edwardsa aj pre tých z nás, čo žijeme v 21. storočí.

V tomto liste Edwards píše Deborah niekoľko rád, ktoré jej majú pomôcť v jej novom duchovnom živote. Spolu je týchto rád 19, no dnes sa chcem s vami podeliť o radu číslo 8, kde Edwards varuje Deborah pred nebezpečenstvom pýchy.
Pamätaj, že pýcha je tou najhoršou zmijou, ktorá je v srdci, najväčším rušiteľom pokoja duše a sladkého spoločenstva s Kristom. Je to prvý hriech, ktorý bol a leží najnižšie v základoch Satanovej celej stavby. Je tým najťažším vykoreniť a je to ten najviac skrytý, tajný a klamný hriech zo všetkých žiadostivostí a často sa nevšímavo vkráda doprostred zbožnosti a niekedy sa skrýva pod maskou pokory.
Jonathan Edwards' Resolutions: And Advice to Young Converts, s. 32

Žiadne komentáre: