28 novembra, 2010

Advent

Toto je text, ktorý nám dnes pred bohoslužbami rozdali a rád by som sa s vami oň podelil.
Marek

ADVENT 
Obdobie Adventu značí začiatok kresťanského roka (môže však označovať aj jeho koniec, ako to je v niektorých kresťanských tradíciách). Začína sa štyri nedele pred Vianocami. Obdobie Adventu končí na Štedrý deň. „Advent“ znamená „príchod.“ Počas tohto obdobia sa cirkev zameriava na dve veci. Po prvé, stavia sa späť do pozície starozákonného Izraela túžiaceho po zoslaní Mesiáša. Takto si cirkev pripomína, že Ježiš prišiel naplniť nádeje a očakávania verných starozákonných ľudí v národe Izrael. Neznamená to, že opakujeme spásnu históriu; vieme, že čas sa nedá vrátiť späť. Vstupujeme však do príbehu Izraela s uvedomením, že jeho modlitby za definitívne vyslobodenie musia byť aj našimi modlitbami. Po druhé, cirkev sa pozerá vpred na Kristov posledný návrat na konci histórie. V Posledný Deň príde Kristus v moci a sláve dokončiť svoje dielo vykúpenia. Cirkev žije vo svetle tohto eschatologického očakávania. Túžime po Kristovom poslednom príchode tak, ako Izrael túžil po jeho prvom príchode.

Preto je Advent charakterizovaný očakávaním – očakávaním, ktoré je naplnené v prvom príchode Ježiša na túto zem ako Syna vteleného Boha, aby trpel a niesol hriechy sveta; a očakávaním, ktoré má byť naplnené pri jeho poslednom príchode, kedy sa tento istý Ježiš vráti a preukáže svoju kráľovskú dôstojnosť a bude súdiť všetkých ľudí. Toto dvojité zameranie vidíme v symbole Ježiša ako Bránka (znak prvého príchodu, v ponížení a pokore), ktorý nesie rozprestretú víťaznú vlajku (znak jeho posledného príchodu v sláve a vláde ako Sudca nad celou zemou). Advent nám pripomína, že žijeme v „medzičase.“ Advent je pripomienkou vecí „už“ a „ešte nie“ – Kristus už prišiel, aby ustanovil svoje kráľovstvo, avšak finálna fáza tohto kráľovstva na nás stále čaká.

Veľký pôst. Bol považovaný za čas žiaľu a postenia sa. V tomto nachádzame zdravý druh disciplíny špeciálne pre tých z nás, ktorí chceme to, čo chceme teraz. Neradi čakáme. Ale tak ako nám Veľký pôst pripomína, že utrpenie kríža prichádza pred slávou vzkriesenia, Advent nám pripomína, že pokánie nám pripravuje cestu ku stretnutiu zasľúbeného Kráľa a Vykupiteľa (Izaiáš 40).

Nanešťastie, veľa kresťanov Advent v podstate ignoruje. V najlepšom prípade je rozmazaný do predĺženého Vianočného obdobia. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na pokánie a sebazaprenie, počítame dni nakupovania a oddávame sa Vianočným trhom. Namiesto učenia sa Adventných hymnusov a piesní skočíme priamo do Vianočných kolied. Namiesto prípravy na stretnutie s Tým, ktorý prichádza, sme pripravení predĺžiť si dovolenku.

Je pre nás zdravé, aby sme sa predovšetkým zamerali na Advent ako na obdobie trpezlivého čakania a očakávanej nádeje. Advent nám pripomína, že jedna z oblastí života viery je čakanie na Boha, aby naplnil svoje zasľúbenia. Očakávanie Adventu nám pripomína, že existuje „už“ ako aj „ešte nie“ pohľad na kráľovstvo. Ešte sme neprijali úplné naplnenie Božích zasľúbení v Kristovi. Má prísť ešte viac. A aj napriek tomu, naše očakávanie nie je bezradostným čakaním; naopak, je to čas úpenlivej túžby, čakania na špičkách, keď hľadíme s pevnou nádejou na to, čo Boh zasľúbil. Premýšľajte o Advente ako o príprave na oslavu. Je to odložené uspokojenie, no vráti sa nám to, keď čas oslavy (Vianoce) konečne nadíde. Je obdobím temnoty, no úsvit sa nezadržateľne blíži.

Avšak, uprostred narastajúcej radosti Adventu by sme namali zabúdať na myšlienku pokánia. Ústrednou osobou Adventu je Ján Krstiteľ. Ján bol Ježišovým predchodcom. Narodil sa tesne pred Ježišom a jeho služba pripravila pre Izrael cestu stretnutie so svojím Bohom v osobe Ježiša. No jeho eschatologické posolstvo – „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!“ je rovnako vhodným ku príprave na Ježišov Posledný príchod, ako bol vhodným ku príprave na jeho Prvý príchod. To je zásadný oznam Adventu.

Obľúbenou Adventnou tradíciou je pálenie sviečok na Adventnom venci. Budeme to robiť, ako sa budeme každú nedeľu pripravovať na bohoslužby. Veniec má štyri sviece – jednu na každú zo štyroch Adventných nediel. Advent nás posúva do najtmavšieho obdobia v roku (zimný slnovrat). Ale práve do tejto tmy Boh poslal svojho Syna, aby bol svetlom sveta. Narastajúce svetlo odráža našu narastajúcu radosť, ako sa približujeme ku narodeniu vteleného Syna Božieho.

2 komentáre:

Petra povedal(a)...

super, že si to sem dal

Seggi povedal(a)...

ano, super aj pre tych, co tam neboli ;)