01 júna, 2011

Láska ťa robí zraniteľným

Vo filme Good Will Hunting Sean Maguire (Robin Williams) hovorí Willovi (ktorý je nadpriemerne inteligentný) o tom, že intelektuálne poznanie ešte nezaručuje skutočné poznanie.
„Ak by som sa ťa opýtal na umenie, tak by si mi dal výcuc z každej knihy, ktorá kedy bola napísaná o umení. Michalangelo, o tom vieš veľa. Životná práca, inšpirácia, dokonca aj pápež, sexuálna orientácia, všetky práce, však? Ale stavím sa, že nevieš ako to vonia v Sixtínskej kaplnke. Nikdy si tam v skutočnosti nestál a nepozrel sa na ten prekrásny strop.... Ak by som sa ťa opýtal na lásku, tak by si mi zacitoval sonet, ale nikdy si sa nepozrel na ženu a cítil sa úplne zraniteľný...
Bola to práve tá posledná veta, ktorá ma veľmi zaujala. Tá, kde Sean Maguire spája lásku s pocitom úplnej zraniteľnosti. A tak som začal rozmýšľať. Chcem tento výrok podrobiť trom pohľadom: