31 decembra, 2011

Priznanie a Vyznanie na konci roku 2011


Už sú to mesiace, čo som na tento blog niečo napísal. Prečo? O tom pôjde v tomto článku. Je niečo, k čomu sa musím priznať. A niečo, čo musím vyznať.

22 septembra, 2011

Radujte sa! - sladký príkaz

Už je tomu rok, čo v CB-čkárskom časopise Dialóg bol uverejnený môj článok, ktorý teraz (konečne) dávam aj sem na blog.
Marek

17 septembra, 2011

Kde bol Boh keď sa dejú katastrofy?


Oslo, Japonsko, Haiti. Kto je zodpovedný za tieto nešťastia? Kde bol vtedy Boh? 
Prečo sa to všetko vlastne stalo? A ako odpovedá Biblia na tieto otázky?

Tento seminár je prerobením a rozšírením môjho staršieho článku, podľa ktorého som nazval aj tento seminár: Kde bol Boh keď nastalo zemetrasenie? Seminár bol vyučovaný na KMCB 2011. Seminár si tak isto môžete stiahnuť ako PDF

09 septembra, 2011

Kázeň update #7: O dvoch staviteľoch

Pred dvoma mesiacmi som v Trnave kázal kázeň o dvoch staviteľoch. Ešte len teraz ju sem dávam.
Nech prinesie požehnanie všade tam, kde bude počutá.
Marek
- - - - - - -
26.6.2011 - O dvoch staviteľoch- stiahnite si kázeň - stiahnite si poznámky

27 augusta, 2011

Kázeň update #9: S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse

Kázeň, ktorú som kázal pred dvomi týždňami.
Prepáčte, že tak dlho som sa neozval. Posledné mesiace boli ťažké, ale už som späť.
Marek

3.7.2011 - List Filipanom (4) - stiahnite si kázeň - stiahnite si poznámky

01 júna, 2011

Láska ťa robí zraniteľným

Vo filme Good Will Hunting Sean Maguire (Robin Williams) hovorí Willovi (ktorý je nadpriemerne inteligentný) o tom, že intelektuálne poznanie ešte nezaručuje skutočné poznanie.
„Ak by som sa ťa opýtal na umenie, tak by si mi dal výcuc z každej knihy, ktorá kedy bola napísaná o umení. Michalangelo, o tom vieš veľa. Životná práca, inšpirácia, dokonca aj pápež, sexuálna orientácia, všetky práce, však? Ale stavím sa, že nevieš ako to vonia v Sixtínskej kaplnke. Nikdy si tam v skutočnosti nestál a nepozrel sa na ten prekrásny strop.... Ak by som sa ťa opýtal na lásku, tak by si mi zacitoval sonet, ale nikdy si sa nepozrel na ženu a cítil sa úplne zraniteľný...
Bola to práve tá posledná veta, ktorá ma veľmi zaujala. Tá, kde Sean Maguire spája lásku s pocitom úplnej zraniteľnosti. A tak som začal rozmýšľať. Chcem tento výrok podrobiť trom pohľadom:

22 apríla, 2011

Ďakovná modlitba Ježišovi
Kto uveril môjmu ohlasovaniu?
Komu sa zjavilo rameno Hospodina?
Vyrástol si pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme.
Nemáš podobu, ani krásu, aby som na teba hľadel,
ani výzor, aby som po tebe túžil.
Opovrhnutý a opustený ľuďmi,
muž bolesti, ktorý poznal utrpenie,
pred ktorým si zakrývam tvár,
opovrhnutý a ja som si ťa nevážil.

21 apríla, 2011

Za akú cenu by si predal Ježiša?

Vyvolávacia cena je 30 strieborných. Kto ponúkne viac?
Alebo, že by aj to bolo priveľa za Syna živého Boha?

20 apríla, 2011

Čo urobíš na môj pohreb TY?

Ako som dnes išiel z Banskej Bystrice do Žiliny, tak som si otvoril Božie slovo. A keďže Veľká noc je hneď za dverami, tak som sa rozhodol, že sa chcem zamerať na Ježišove posledné dni.

Začal som v Matúšovi v 26. kapitole, kde Ježiš hovorí svojim učeníkom: Viete, že o dva dni nastáva Veľká noc, a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali (Matúš 26:2). Ježiš tu hovorí o Veľkom piatku, keď je zavraždený tým najkrutejším spôsobom, ukrižovaním. A tak som od piatku odčítal dva dni a vyšlo mi, že Ježiš tieto slová hovorí v stredu. A dnes je streda!

22 marca, 2011

Kde bol Boh, keď nastalo zemetrasenie?

Viem, že od zemetrasenia v Japonsku uplynulo už jedenásť dní a tak mi unikla „horúca vlna“ článkov, ktoré zaplavili internet. No má to snáď i dve výhody: (1) mal som viac času rozmýšľať a (2) môj článok sa nie až tak ľahko stratí v záplave množstva iných.

Síce práve v tejto chvíli mám plné ruky práce príprav na Konferenciu pre Pracovníkov s Mládežou (KPM), ktorá začína už tento štvrtok, a síce som na blog už niečo poriadne dlho nenapísal (aj keď už mám na svojom počítači viac ako 12 článkov, ktoré iba čakajú na zavesenie) mám silnú potrebu sa vyjadriť k udalostiam spred jedenástich dní. Najhlavnejším dôvodom je snáď to, že v cirkvi sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť – aspoň nie tam, kde sa ja pohybujem. No a ďalším dôvodom je snáď tento vnútorný pocit „potreby“ tohto článku (žeby Duch Svätý?).

V tomto (dlhšom) článku budem postupne odpovedať na 3 otázky: (1) Kto je zodpovedný za Japonsko? (2) Kde bol Boh počas záplav? a (3) Prečo sa to stalo?

10 februára, 2011

Jonathan Edwards hovorí o modlitbe vo svätom živote

No ako je život, vo veľkej miere bez modlitieb, konzistentný so svätým životom? Viesť svätý život znamená viesť život, ktorý je oddaný Bohu; život uctievania a slúženia Bohu; život zasvätený službe Bohu. Ale ako vedie taký život ten, kto sa nedrží úlohy modlenia sa? Ako môže byť povedané o takom človeku, že kráča v Duchu a že je služobníkom najvyššieho Boha? Svätý život je životom viery. Život, ktorý skutoční kresťania žijú vo svete, žijú vierou Syna Božieho. No kto môže veriť tomu, že človek, ktorý žije bez modlitieb, žije vierou? – bez modlitieb, ktoré sú prirodzeným vyjadrením viery. Modlitba je takým prirodzeným vyjadrením viery, ako je dýchanie vyjadrením života; a tvrdiť, že človek žije život viery a aj napriek tomu žije život bez modlitieb, je v každej štipke tak protirečiace si a neuveriteľné, ako povedať, že človek žije bez dýchania. Život bez modlitieb je tak vzdialený svätému životu, že je to poškvrnený život: ten, kto tak žije, žije ako pohan, ktorý nevolá na Božie meno; ten, ktorý žije život bez modlitby, žije bez Boha vo svete.

05 februára, 2011

Žalm 19:2Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. 
Žalm 19:2 
(prevzaté z dontwasteyourlife.com)