12 októbra, 2011

Kázeň update #10: Hľadajte záujmy Ježiša Krista


25.9.2011 - List Filipanom (5) - stiahnite si kázeň - stiahnite si poznámky


Filipanom 2:19-30

Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo bude so mnou. Ba pevne dúfam v Pánovi, že čoskoro prídem aj ja. Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. A naozaj bol na smrť chorý, Boh sa však nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste sa opäť potešili, keď ho uvidíte, a ja aby som mal menej zármutku. Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí. Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti: aj svoj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe voči mne.


Príprava dnešnej kázne začala veľmi ťažko. Celkom rýchlo som si uvedomil, že verš 21 je stredom dnešnej pasáže. Stále mi niečo unikalo. Stále som mal pocit, že to nie je všetko. Nakoniec som zistil, že verš 21 nie je iba ťažiskovým bodom dnešnej kázne, ale celej druhej kapitoly listu Filipanom! Pretože, skrze verš 4 (nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých) a verš 21 sa nás Pavol snaží naučiť spôsob života, ktorý by mal byť viditeľný u nasledovníkov Ježiša Krista.

Mojím cieľom je dnes ráno spolu s vami pochopiť, aký je to spôsob života, ktorý nám tu Pavol predkladá a tak isto sa pozrieť na štyri príklady, ktoré nám Pavol dáva: Ježiša, seba samého, Timoteja a Epafrodita.

Nie iba svoje záujmy

Verš 4 a 21 sú si svojimi slovami veľmi podobné. Verš 4: „Nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých“. Verš 21: „Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista“. Vo verši 4 Pavol varuje Filipanov pred sebeckým, nie Kristu podobným správaním. Vo verši 21 opisuje svoju skúsenosť s ľuďmi, ktorí žijú týmto sebeckým a na seba zameraním spôsobom. Hovorí tu však o kresťanoch, nie neveriacich! Pavol sa Filipanom „sťažuje“, že sú kresťania, ktorí hľadajú iba svoje záujmy a nie Ježišove. To, že hovorí o kresťanoch je očividné z faktu, že im vyčíta, že nehľadajú Kristove záujmy (niečo, čo by Pavol od nekresťana nikdy neočakával, ale naopak, očakával by od kresťana).

Aké záujmy?

Keď Pavol hovorí, aby sme vyhľadávali záujmy druhých a Ježiša Krista, čo tým presne myslí? Aké konkrétne záujmy? Zaujímavá vec na gréčtine je tá, že ako my máme v slovenčine zamlčaný podmet (on Išiel do obchodu.), tak v gréčtine dokáže byť zamlčané podstatné meno. A to je prípad v tomto texte. Ak by ste čítali tieto dva verše v gréčtine, tak tam slovo „záujmy“ jednoducho nenájdete. Keď sa narazí na niečo takéto pri preklade, tak sa veta „doplní“ podľa kontextu (ako keď po slovensky poviete: Išiel do obchodu, ale v angličtine musíte doplniť: He went to a store.).

Ako nám však táto lekcia gréčtiny pomôže odpovedať na otázku o aké konkrétne záujmy sa jedná? Jednoducho: nejedná sa iba o záujmy. Vetu by sme mohli parafrázovať: Nevyhľadávajte iba svoje bezpečie, ale aj bezpečie druhých. Nevyhľadávajte iba svoje finančné zabezpečenie, ale aj finančné zabezpečenie druhých. Nevyhľadávajte iba svoje zdravie, ale aj zdravie druhých. Nevyhľadávajte iba svoje pohodlie, ale aj pohodlie druhých. Nevyhľadávajte iba svoje potešenie, ale aj potešenie druhých. Nevyhľadávajte iba svoje XYZ, ale aj XYZ druhých.

Inými slovami, Pavol nám hovorí, aby sme „v pokore [pokladali] iných za vyšších od seba“ (Filipanom 2:3) a to sa nám podarí skrze lásku, ktorú vyjadrujeme tým, že záujmy druhých sú nám dôležitejšie, ako záujmy naše vlastné.

Príklady

Napríklad: Raz v zime sa stalo, že som prišiel unavený a premrznutý domov. Spravil som si teplý čaj a sadol som si do kresla v obývačke, pripravený na jednoduché užívanie si. V tom zazvonil zvonček. Zodvihol som a tam bol Matúš, vtedy náš dorastenec spolu s Lukášom, ďalším dorastencom. Prišli za mnou, či nepôjdem s nimi von. Pamätajte, ja som unavený, vonku je strašná kosa a na stole na mňa čaká sladký ovocný čaj. V tej chvíli som bol postavený pred rozhodnutie: budem vyhľadávať iba svoje záujmy, alebo aj záujmy Matúša a Lukáša?

Alebo iný príklad: Je sobota neskoro večer, prišiel som domov a v drese vidím neumytý riad. Už som pripravený ísť spať, pchať ruky do vody a umývať riad sa mi 100x nechce. No ale viem, že moju mamu by to potešilo. A opäť je tu to isté rozhodnutie: budem vyhľadávať iba svoje záujmy, alebo záujmy mojej mamy?

Alebo pre rodičov: Predstav si, že si práve prišiel domov z práce. Ranná smena ako sa patrí, od 6:00 do 14:00 povinne. 30 minút prestávka, ale to je asi tak všetko. Ale konečne si už doma. Prídeš domov a chceš si aspoň na chvíľu sadnúť a odpočinúť. Zapneš TV alebo PC a v tom k tebe pribehne tvoje 4-ročné hyperaktívne a z teba hypernatešené dieťa, ktoré chce tú poslednú trochu energiu, ktorá v tebe ostala. A aj ty stojíš pred rozhodnutím: budeš vyhľadávať iba svoje záujmy, alebo aj záujmy svojho hyper dieťaťa?

Nie IBA svoje záujmy

Nechcem povedať, že je zlé mať o seba záujem. Že je zlé ostať doma a odpočinúť si. Že je hriech neumyť riad. Alebo že je nedovolené si na 20 minút oddýchnuť, keď prídeš z práce. Koniec koncov to ani Pavol nevraví. Preto vždy píše: iba svoje záujmy. Jasné, že sa máme o seba starať a má nám na nás záležať. Otázkou však je, že do akej miery. Vo chvíli, keď je táto miera väčšia, ako miera ktorú meriame ľuďom okolo nás, alebo Kristovi, tak buď tú našu mieru musíme skrátiť, alebo naopak predĺžiť tú, ktorá patrí ľuďom okolo nás a Kristovi.

Hľadaj a nájdeš

Je zaujímavé si všimnúť, že Pavol v oboch prípadoch hovorí o vyhľadávaní. Inými slovami, snaží sa povedať, že tento spôsob života nie je pre nás prirodzený. Pavol nie je ani hlúpy, ani naivný. Veľmi dobre pozná náš egocentrizmus a našu sebeckosť. Preto nám hovorí, že ak chceme mať pred očami aj záujmy iných ľudí, tak ich tam musíme dať, oni tam sami od seba ani nepadnú, ani nenarastú. Vraví, že ich máme vyhľadávať hľadať. Oboje slová sú aktívne, oboje vyžadujú našu zapojenosť a námahu. Nie je vôbec ľahké takto žiť.

Príklad Krista, Pavla, Timoteja a Epafrodita

Teraz by som sa chcel pozrieť na celú kapitolu 2 a prečítať ju cez túto Pavlovu naliehavú žiadosť, aby sme mali záujmy druhých vždy jasne pred očami. Pavol tú hovorí o Kristovi, o sebe samom, o Timotejovi a o Epafroditovi. Na každého jedného sa pozrieme a v živote každého jedného uvidíme, ako nevyhľadávali iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých, a predovšetkým záujmy Ježiša Krista.

Príklad č. 1: Ježiš Kristus

O Kristovi čítame: „Hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži (Filipanom 2:6-8).

Ježiš mal plné právo ostať sedieť na svojom nebeskom tróne, držať sa svojho Božského postavenia. Mohol pohrdnúť človekom, ktorý mu ukázal svoj chrbát. Veď, prečo by mal Všemohúci Boh neba a zeme mať záujem o takého malého rebela, ako som ja? Taký však Kristus nie je. Nehľadel na svoje „práva“, ale zriekol sa ich. Podľa toho, ako nám Pavol hovorí, Ježiš hľadel na záujmy Ježiša Krista, ktoré sú zároveň záujmami Nebeského Otca.

Pavol nám radí, aby sme žili podobne, keď vraví: Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi (Filipanom 2:5).

Príklad č. 2: Pavol

Pavol túži po tom, aby výsledok jeho úsilia nevyšiel navnivoč, ale aby mu to bolo „v Kristov deň na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými“ (Filipanom 2:16-17).

Pavol sa nabehal a namáhal viac, ako ktokoľvek z nás. Sám o sebe hovorí: „Prežil som viac námah, viac väzení, oveľa viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal päť ráz po štyridsať palíc bez jednej, tri razy ma bičovali, raz kameňovali, trikrát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, o hlade a smäde, často v pôstoch, v zime a v nahote; a okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi“ (2 Korinťanom 11:23-28).

V živote Pavla dokážeme jasne vidieť to, ako dával záujmy druhých ľudí pred svoje vlastné. Dokonca Filipanom hovorí, že v tomto spôsobe bude aj naďalej pokračovať, dokonca aj keby ho to stálo život: „Ale aj keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa“ (Filipanom 2:17)!

Pavol nám radí, aby sme žili podobne, keď vraví: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista (Filipanom 2:5).

            Príklad č. 3: Timotej

Timotej je veľmi podobný Pavlovi, ktorý o ňom hovorí ako o svojom synovi (Filipanom 2:22). A tak tu čítame, že nie len zmýšľa tak, ako zmýšľa Pavol, ale dokonca aj miluje Filipanov tak, ako ich miluje Pavol (Filipanom 2:20)!

Pavol tu hovorí o Timotejovom živote a uprostred tohto všetkého vsunie vetu: Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša Krista. Ako keby nám Pavol dával Timoteja za veľký príklad. Akoby vravel: „Nikto nehľadá záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, o Timotejovi, o ňom ste počuli, ako mu záleží na Ježišových záležitostiach. Toho vám dávam za príklad.“

Príklad č. 4: Epafroditus

Na konci kapitoly Pavol spomína Epafrodita. Veľa o ňom nevieme. Vlastne o ňom vieme iba toľko, že bol poslom od Filipanov, ktorý od nich priniesol Pavlovi dary (Filipanom 4:18). Ale Pavol nám o tomto neznámom hovorí trochu viac. Nazýva ho svojím bratom, spolupracovníkom a spolubojovníkom, ktorý mu slúžil v jeho núdzi (Filipanom 2:25). Vraví, že jeho práca bola miestami skutočne nebezpečná: „Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti: aj svoj život vystavil nebezpečenstvu“ (Filipanom 2:30). No Pavol nám niečo hovorí aj o jeho srdci voči Filipanom: „Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel“ (Filipanom 2:26).

Keď si predstavím samého seba, ako som na nemocničnej posteli na smrť chorý, tak by som asi dúfal, že ma príde pozrieť čo najviac ľudí zo zboru, alebo mi aspoň dá nejakým spôsobom vedieť, že na mňa myslia a sa za mňa modlia. Asi by som sa nahneval, keby vôbec nikto neprišiel. Bol by som sklamaný. Ale Epafroditus, ten je úplne iný, ako sme my, však? Jemu sa nepáčilo, že ľudia vedeli o tom, že bol na smrť chorý! Obával sa, že sa možno budú báť, že zomrel, alebo že mu je stále ťažko. Vôbec mu neišlo o jeho samého, ale o jeho zbor, ktorý tak moc miloval, že vyhľadával predovšetkým jeho záujmy.

Preto Pavol nakoniec hovorí: Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí (Filipanom 2:29).

Výsledok takéhoto žitia

To je príklad štyroch mužov: Božského Ježiša, apoštolského Pavla, vytrénovaného Timoteja, ale i celkom obyčajného Epafrodita. Každý jeden z nich sa rozhodol žiť život, v ktorom sú záujmy iných ľudí, a hlavne záujmy Ježiša Krista, dôležitejšie, ako akákoľvek zdanlivá naliehavosť v ich vlastnom živote.

Pretože Ježiš urobil toto rozhodnutie, spása mohla prísť medzi nás. Pretože Pavol a jemu podobní urobili toto rozhodnutie, zvesť o tejto spáse sa mohla začať šíriť. A vďaka tomu, že Timotej a jemu podobní urobili toto rozhodnutie, sa táto zvesť o spáse môže šíriť aj naďalej a neskončila s apoštolmi pred 2 000 rokmi, ale pokračuje až do dnešného dňa. Lebo ešte aj dnes sme tu, aby sme ľuďom hovorili o veľkej cene kríža. O cene, ktorou Ježiš Kristus vykúpil z večného zatratenia život každého jedného, kto ho prijme do svojho života za svojho Kráľa a kto sa rozhodne nehľadať iba svoje záujmy, ale aj záujmy iných ľudí a hlavne tie Ježišove.

Preto ťa chcem povzbudiť toto ráno. Či už si vo svojej viere profesionál ako Pavol, zaučený ako Timotej, alebo jednoducho jednoduchý kresťan, či tak, alebo onak, hľadaj, vyhľadávaj vo svojich dňoch príležitosti k tomu, aby si prejavoval skutočný záujem o záujmy iných ľudí a o záujmy Pána Ježiša Krista – a jeho záujem č. 1 je, aby všetci uverili, dali sa na pokánie a vyznávali na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. 

1 komentár:

Patrik povedal(a)...

Díky za skvělé slovo :-)