21 apríla, 2012

Tajomstvá majú byť poznanéRimanom 11:25
Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo – aby ste neboli múdri sami pre seba –, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov takto bude celý Izrael spasený. 
V posledných dňoch som mal zaujímavý rozhovor s jedným starším pánom. V našom rozhovore sme sa dostali ku téme Izraela a jeho konečnej spásy, ako o tom hovorí Pavol v liste Rimanom 11. kapitole.
Táto pasáž je rôzne vykladaná a zjavne je zahalená určitým rúškom tajomstva. Kedy príde takéto masívne obrátenie? Ako to bude prebiehať? Ale je to pre nás dôvod preto, aby sme sa o tejto téme nerozprávali? Pán, s ktorým som sa rozprával povedal ku koncu nášho rozhovoru: „Keď je to mystérium (gr. tajomstvo), kto ho vyrieši?“

17 apríla, 2012

Boh je s tebou, preto bojuj!


Každý z nás dobre pozná skúšky. Alebo lepšie povedané, pokušenia. Život kresťana je plný takýchto. Od chvíle čo sa ráno zobudíme sme pokúšaní prežiť deň v lenivosti a počas dňa sú naše oči, uši a mysle bombardované rôznymi pokušeniami. Niktoré sú jemnejšie, iné sú drastickejšie. Niektoré sú ľahko odolateľné, iným zase málokedy odoláme.

06 apríla, 2012

On zostal!


Čo je podľa teba najväčší prejav Ježišovej lásky? V akom jeho skutku vidíš jeho najväčšiu oddanosť? Jeho najväčšiu lásku k tebe? Ja ju vidím v jednoduchej skutočnosti toho, že keď bol na kríži, tak na ňom zostal.