21 apríla, 2012

Tajomstvá majú byť poznanéRimanom 11:25
Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo – aby ste neboli múdri sami pre seba –, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov takto bude celý Izrael spasený. 
V posledných dňoch som mal zaujímavý rozhovor s jedným starším pánom. V našom rozhovore sme sa dostali ku téme Izraela a jeho konečnej spásy, ako o tom hovorí Pavol v liste Rimanom 11. kapitole.
Táto pasáž je rôzne vykladaná a zjavne je zahalená určitým rúškom tajomstva. Kedy príde takéto masívne obrátenie? Ako to bude prebiehať? Ale je to pre nás dôvod preto, aby sme sa o tejto téme nerozprávali? Pán, s ktorým som sa rozprával povedal ku koncu nášho rozhovoru: „Keď je to mystérium (gr. tajomstvo), kto ho vyrieši?“


Keď sa však pozrieme na danú pasáž, tak Pavol začína slovami: Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo (Rimanom 11:25). Vraví, že sú určité tajomstvá. Vraví, že niektoré z nich zatiaľ nepoznáme. Ale zároveň vraví, že je jeho túžbou, aby sme neostali vo svojej nevedomosti. Inými slovami, Pavol hovorí: Chcem totiž, aby ste poznali toto tajomstvo!

Je mnoho vecí, ktoré nám Pán Boh nezjavil. Je mnoho vecí, ktoré nám zatiaľ zjavil iba z časti. Ako povedal Mojžiš: „Skryté veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu...“. No sú veci, ktoré nám Boh zjavil. Niektoré plne, iné z časti. Preto Mojžiš ihneď dodáva „...ale veci zjavené naveky patria nám a našim synom, aby sme plnili všetky slová tohto zákona!“ (Deuteronómium 29:28).

Aký je záver tohto všetkého? Rozhodne sú veci, ktoré až vo večnosti spoznáme úplne. Ale to ešte neznamená, že dnes máme žiť v ignorancii. Boh sa nám zjavil na to, aby sme ho poznali. Boh nám zjavil časti svojho plánu na to, aby sme boli jeho súčasťou.

Preto, spoločne poznávajme to, čo nám náš Pán Boh dal. Boh nám odhalil mnoho tajomstiev práve preto, aby sme ich poznali. Preto sa v pýche neotáčajme chrbtom ťažkým veciam, ale radšej v pokore skúmajme to, čo nám Pán Boh zjavil.

A pokorne pritom vyznávajme:
Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva naveky. Amen (Rimanom 11:33-36). 
 Marek

Žiadne komentáre: