06 apríla, 2012

On zostal!


Čo je podľa teba najväčší prejav Ježišovej lásky? V akom jeho skutku vidíš jeho najväčšiu oddanosť? Jeho najväčšiu lásku k tebe? Ja ju vidím v jednoduchej skutočnosti toho, že keď bol na kríži, tak na ňom zostal.

Ježišova smrť nebola nešťastnou náhodou, ale Božím plánom. Nebola tragickým neúspechom, ale veľkolepým úspechom. Nebola smutnou prehrou, ale radostným víťazstvom. A Ježišovi jeho život nebol násilne vytrhnutý, on sa ho dobrovoľne vzdal:

Dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho... (Ján 10:17-18)

Pozri sa na tie verše ešte raz: „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba.“ Preto o jeho posledných minútach na kríži čítame, že „keď okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha“ (Ján 19:30).

Ježiš nemusel zomrieť. Jeho smrť bola prirýchla. Čítame: „Pilát sa však zadivil, že Ježiš zomrel“ (Marek 15:44). Človek na kríži vydrží visieť dlhšie, ako len tri hodiny. Dokonca aj s takými vážnymi zraneniami, ktoré Ježiš podstúpil sú tri hodiny prikrátkym časom. Dôvod, prečo Ježiš zomrel tak rýchlo nebol ten, že by z neho Židia a Rimania vybili i ten posledný dych života, že by bol prinútený k smrti. Nie. On sa ho dobrovoľne rozhodol vzdať.

Keď si vojaci prišli po Ježiša, strhol sa boj medzi Ježišovými učeníkmi a vojakmi. Po tom, čo Peter odťal veľkňazovmu sluhovi ucho ho Ježiš napomenul a povedal: „Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho Otca a že on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť plukov anjelov?“ (Matúš 26:53).

Čo toto prakticky znamená? Znamená to, že Ježišovi by stačilo iba jedno slovo a všetko by zastavil. Stačilo by iba jedno slovo a všetko násilie by prestalo. Stačilo by iba jedno slovo a všetka neprávosť by prestala. Stačilo by iba jedno slovo a klince by mu vyliezli z rúk a nôh. Stačilo by iba jedno slovo a prišli by k nemu anjeli. Stačilo by iba jedno slovo a jeho telo by bolo zbavené akéhokoľvek porušenia a bolesti. Stačilo by iba jedno slovo a všetkým by dokázal, že je skutočne Božím Synom. Stačilo by iba jedno slovo a...

...naša spása by neexistovala.

Iba jedno slovo. To je všetko, čo Ježiš potreboval. Jedno slovo. Ak by ho vyriekol, neprehrešil by sa. Ak by všetko to zlo zastavil, neurobil by nič zlé. Ale neurobil to.

Bol trápený a on sa nechal ponižovať, ne­ot­voril ús­ta, ako baránok vedený na za­bitie; ne­ot­voril ús­ta ako ov­ca, ktorá onemie pred strihačom (Izaiáš 53:7).

Kristovým najväčším dôkazom o jeho láske k nám je skutočnosť, že keď visel na kríži, tak na ňom zostal. Napriek všetkému... On zostal!

Očakávajúci nedeľné ráno,
Marek 

Žiadne komentáre: