22 novembra, 2010

John Piper – Káž evanjelium [video]

Takže prinášam ďalší preklad videa, ktoré je podľa mňa užitočné si pozrieť. V ňom sa John Piper snaží odpovedať na otázku: „Čo by sme mali robiť, aby sme neveriacim pomohli byť znovuzrodení?“ Odpoveď je jasná hneď z nadpisu tohto článku: Káž evanjelium! No ale akým spôsobom? Pozrite si video. Pod videom sa nachádza prepis.
Marek
Takže moja otázka je: Ako funguje Božia rozhodujúca úloha pri znovuzrodení ľudí s mojou nevyhnutnou úlohou pri pôrode? To je to, čo pôrodné asistentky robia, pomáhajú pri pôrode... Čo môžeme robiť pri pôrode, alebo ako pomôcť tomu, aby nastal pôrod? Je niečo, čo môže urobiť človek, aby nastal božský zázrak?

Čo by sme mali robiť, aby sme neveriacim pomohli byť znovuzrodení? Jednoduché, všetci rozumieme? Čo by sme mali robiť, aby sme neveriacim pomohli byť znovuzrodení? Biblická odpoveď je čisto jasná. Nie je to komplikovaná odpoveď, vôbec to nie je teologická záhada, dám to do jednej vety a potom tretinu z toho budeme rozoberať väčšinu času a dve tretiny potom v niekoľkých minútach, lebo tým sme sa už zaoberali.

Odpoveď: Hovorte ľuďom Kristovu dobrú zvesť zo srdca lásky a života služby. To je všetko! Hovorte ľuďom Kristovu dobrú zvesť – hovorte ľuďom evanjelium; hovorte, hovor ľuďom – otvor ústa a hovor ľuďom evanjelium zo srdca lásky a života služby. A je to.

Dovoľte mi teraz vám to trošku ukázať, ešte predtým, ako sa pozrieme do 1 Peter 1. Nemusíte si to hľadať, prečítam vám to. Je to z 2 Korintským 4:5. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci. To je malý obraz toho, o čom tu hovorím. To, čo kážeme je Kristus; ja nie som Pán, on je Pán, vzkriesený z mŕtvych, zomrel za hriešnikov, on je Pán a ja som vašim služobníkom.

Dôsledky tejto vety v krátkosti. Arogantné, seba vyvyšujúce kázanie Krista, bez zmyslu zlomenosti popiera evanjelium. Inými slovami hovorím, že „zo srdca lásky a života služby“ je jediný spôsob, ako tvoje srdce a život nebude popierať to, čo hovoríš. Prečo podávať správu, ak dve tretiny tej správy popierajú tú jednu tretinu? To nechcete robiť. A myslím si, že toto je tak isto vážne: Služba v tichosti, ktorá niekdy nehovorí evanjelium popiera lásku. A dnes je toho vo svete veľa. Tiché slúženie! Tiché slúženie! Akoby to bolo láskou, keď opúšťame ľudí bez artikulácie evanjelia, ktoré je Božou mocou na ich spásu. Nie je to láska. Vyzerá to milujúco; svet rozhodne chce, aby sme to tak robili, no nie je to biblický spôsob, Boží spôsob, Kristov spôsob. Máme ústa a ústa majú byť naplnené pravdou; je to pravda, čo ľudí oslobodzuje. A nie iba to, že sa k niekomu pekne správame. Nikto nie je spasený tým, že sa k nemu pekne správa, je spasený tým, že počuje evanjelium. Viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova. Ak neotvoríme svoje ústa a neprikazujeme Krista, tak ich nemilujeme, bez rozdielu na to, čo robíme s našimi rukami.

Žiadne komentáre: