24 decembra, 2010

Kým si spal...

Dnes večer je Štedrý večer. Večer, ktorý si kresťania po celom svete pripomínajú ako večer, keď Boh zo svojej lásky ku svetu poslal svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho verí mal večný život. Je to deň, kedy sa sám Boh ponížil a vzdal svojej vlastnej slávy a prišiel na tento svet. Aby našiel tých, čo od Neho utiekli. Aby miloval tých, čo jeho odmietli. Casting Crowns majú jednu pieseň, ktorá sa volá While You Were Sleeping. Pozývam vás k tomu, aby ste si ju vypočuli a zamysleli sa nad tým, čo nám hovorí. Síce ku koncu pesničky autor nahrádza mesto Betlehem s Amerikou, no ja som Betlehem nahradil Slovenskom. A tak sa pýtam sám seba, ale aj vás: Keď Ježiš znovu príde, nájde nás pokojne spať?


Oh little town of Bethlehem,
It looks like another silent night
Above your deep and dreamless sleep
A giant star lights up a sky
And while you're lying in the dark
There shines an everlasting light
For the King has left His throne
And is sleeping in a manger tonight, tonight

Oh Bethlehem, what you have missed
while you were sleeping
For God became a man
And stepped into your world today
Oh Bethlehem, you will go down in history
As a city with no room for its King
While you were sleeping
While you were sleeping

Mary shivers in the cold
Trying to keep the Savior warm
Born among the animals wrapped in dirty rags
Because there was no room for Him in the world
He came to save

United States of America
Looks like another silent night
As we're sung to sleep by philosophies
That save the trees and kill the children
And while we're lying in the dark
There's a shout heard 'cross the eastern sky
For the Bridegroom has returned
And has carried His bride away in the night

America, what will we miss while we are sleeping
Will Jesus come again
And leave us slumbering where we lay
America, will we go down in history
As a nation with no room for its King
Will we be sleeping?
Will we be sleeping?

United States of America
Looks like another silent night...
O mestečko Betlehem
Vyzerá to na ďalšiu tichú noc
Nad tvojim hlbokým a bezsenným spánkom
Obrovská hviezda rozžiari oblohu
A kým ty ležíš v tme
Tam svieti večné svetlo
Pretože Kráľ opustil svoj trón
A dnes večer spí v jasliach

O Betlehem, čo si zmeškal, kým si spal
Pretože Boh sa stal človekom
A dnes vkročil do tvojho sveta
O Betlehem, zapíšeš sa do histórie
Ako mesto, ktoré nemá miesta pre svojho Kráľa
Kým si spal
Kým si spal

Mária sa trasie v zime
Snaží sa zohriať Spasiteľa
Narodeného medzi zvieratami, zabaleného v špinavých handrách
Pretože nebolo pre Neho miesta vo svete, ktorý prišiel zachrániť

Slovensko
Vyzerá to na ďalšiu tichú noc
Ako sme uspávaní filozofiami
Ktoré zachraňujú stromy a zabíjajú deti
A kým my ležíme v tme
Naprieč východnou oblohou je počuť výkrik
Pretože Ženích sa navrátil
A v noci si odniesol svoju nevestu

Slovensko, čo zmeškáme, kým spíme
Príde opäť Ježiš
A nechá nás spať tam, kde ležíme
Amerika, zapíšeme sa do histórie
Ako národ, ktorý nemá miesta pre svojho Kráľa
Budeme spať?
Budeme spať?

Slovensko
Vyzerá to na ďalšiu tichú noc...

Žiadne komentáre: