16 apríla, 2014

Očakávania od Veľkej noci

Veľké veci sa udiali počas Veľkej noci. Ako sa však na ne pripravujeme? Alebo lepšie povedané, pripravujeme sa ne vôbec? Existuje síce tzv. 40 dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý niektorí kresťania dodržiavajú (nemám nevyhnutne na mysli pôst od jedla, ale pôst pre Boha, ktorý môže byť pôstom od mnohých vecí – napríklad u mňa a mojej priateľky od seriálov a filmov), ale nie mnohí ho využívajú pre svoje duchovné požehnanie. 

Žalmy 120–134 sa nazývajú Pútnickými piesňami. Boli to piesne, ktoré si spievali Židia putujúci do Jeruzalema na slávnosti – vrátane Veľkej noci. Väčšina z nich je radostná, všetky sú plné očakávaní. 
Potešil som sa, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Hospodina! 
Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. 
~ Žalm 122:1-2 
Židia si týmto spôsobom pripravovali svoje srdcia, aby boli vhodne a správne pripravení, keď nadídu. A s nami kresťanmi to je rovnaké. Potrebujeme pripraviť svoje srdcia, pokiaľ chceme v plnosti sláviť Kristovu smrť a vzmŕtvychvstanie. 

Nemyslime si, že v piatok navečer zrazu skutočne precítime veľkosť Kristovej smrti, pokiaľ sme sa po celý týždeň zaoberali maličkostiami a pomyslenie na ukrižovaného Krista bolo naším myšlienkam na míle vzdialené. Nemyslime si, že v piatok večer ostaneme zhrození z vlastného hriechu, ktorý v ten večer pred 2 000 rokmi pribil Krista na drevo. 

Nemyslime si ani, že v pondelok ráno zrazu skutočne precítime veľkosť Kristovho víťazstva nad smťou, pokiaľ sme sa po celý týždeň zaoberali maličkostiami a pomyslenie na vzkrieseného Krista bolo naším myšlienkam na míle vzdialené. Nemyslime si, že v pondelok ráno ostaneme užasnutí z jeho života, ktorý v to ráno pred 2 000 rokmi premohol hriech a smrť. 

Ešte nie je neskoro. Dnes je "škaredá streda". Dnes Judáš predáva Ježiša za 30 strieborných (Matúš 26:14-16, Marek 14:10-12, Lukáš 22:3-6). Ešte musí prísť "zelený štvrtok", kedy Ježiš strávi so svojimi učeníkmi posledný večer (Ján 13-17). Až potom príde "veľký piatok". 

Veľa veľkých vecí sa stalo na veľký piatok. Stala sa veľká nespravodlivosť, bolo vykonané veľké zlo, bolo zaplatené veľké výkupné, bol splatený veľký dlh, skončil veľký boj a bolo získané veľké víťazstvo. Kristus zomiera. A my – my žijeme ďalej. Veľké veci sa udiali počas Veľkej noci. 

Si pripravený? 

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

:)

Hana povedal(a)...

Som sa nepodpisala .
-- Hana