18 septembra, 2010

Poslušnosť bez radosti

V liste Hebrejom 12:2 čítame, že Ježiš pre radosť, ktorá sa mu naskytla na kríži pretrpel kríž. Počas môjho semináru na KMCB padla otázka, nakoľko to bolo pre Ježišovu poslušnosť voči Otcovi a nakoľko to bolo pre radosť. Mojou odpoveďou bolo, že radosť je nevyhnutá pre poslušnosť a že samotná poslušnosť je pre skutky nedostatočná. Je potreba radosti. Chcem dať príklad zo svojho života a potom sa to pokúsim aplikovať na Ježišov kríž.

Ja osobne nerád vysávam. Asi to je preto, že mám 20 a že v tom nevidím až tak veľký zmysel (viem, že tam ten zmysel je, no „vďaka“ svojmu postihu 20-teho roku života to nie je tak moc cítiť). No moja mama chce, aby som robil doma poriadok a aby som vysával, keď mi povie. Chce sa mi? Vôbec. Poslúchnem? Nie vždy. Prečo? Lebo poslušnosť sama o sebe nie je dostatočne silná „motivácia“. Poslušnosť musí v sebe zahŕňať nádej odmeny a radosti. Alebo správnejšie povedané, nádej odmeny Z radosti. Je iba jediná vec, ktorá mi umožňuje poslušnosť oživiť a ktorá mi dá chuť a túžbu byť poslušný. A tou vecou je radosť. Moja radosť v radosti mojej mamy z toho, že som urobil to, čo odo mňa chcela. Keď si uvedomím, že keď príde moja mama domov a zistí, že som povysával, tak sa poteší. A keď ju uvidím, ako sa z toho raduje, aj ja budem naplnený radosťou. Radosťou z jej radosti. No ak príde domov a odignoruje to, ak to bude to pre ňu iba „samozrejmá“ vec, tak potom sa nebude radovať. A ak sa nebude radovať ona, nebudem sa radovať ani ja. A motivácia prečo vysávať sa vytráca.

(Tu chcem iba povedať, že by som mohol hľadať moju radosť v tom, že som poslušný voči Bohu a preto aj vtedy, keď sa neteší moja mama, nemusím byť nevyhnutne ukrátený o radosť a motiváciu, pretože sa môžem tešiť z Božej radosti, ktorú mu prináša moja poslušnosť)

Čo sa snažím povedať: Keď Ježiš šiel na kríž, tak tam neišiel iba kvôli poslušnosti, ale aj kvôli radosti, ktorá sa mu ponúkala na druhej strane kríža (Hebrejom 12:2), keď v sebe pre Otca mnohých zachránil. Poslušnosť je sama o sebe mŕtva, ak nie je obživená radosťou a potešením z danej poslušnosti.

Žiadne komentáre: