19 októbra, 2010

John Piper - Budeš trpieť [video]

Keď som sa pred nejakým časom rozhodol, že začnem písať iba po slovensky, súčasťou toho rozhodnutia bolo aj to, že sa budem snažiť Slovákom sprostredkovať také veci, ktoré by boli pre nich neprístupne a to predovšetkým kvôli jazyku. Tak tu je prvá vec: video Johna Pipera so slovenskými titulkami. Nižšie nájdete prepis videa.
*               *               *

Bože, nech tak zmýšľame. Tak zmýšľajte medzi sebou ako Ježiš Kristus: On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, keď vzal na seba podobu otroka, stal sa podobný ľuďom a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Ó Bože, nech tak zmýšľame. Stvor práve teraz také zmýšľanie v tejto miestnosti, sa modlím v Ježišovom mene. Amen.

USA TODAY má titulok: Sú nažive. Nie sú nažive. Mŕtvy. Všetci okrem jedného a ten je v kritickom stave. Včera 52 mŕtvych v Iraku, záplavy v Kalifornii, oheň spaľuje domy naprieč juhozápadom, a aký si mal ty včera telefonát? 


Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž. Vďaka ti za kríž, jeho a náš.

Matúš 10:21 - Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.
Ján 16:2 - Prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. Každý radikálny Moslim si to myslí, keď zabije kresťana.

Rímskym 8:16 - Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Blíži sa to. Ak sa ti to ešte nestalo, tak sa to blíži – ak s ním kráčaš.

Filipským 1:29 - Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli. Dostala sa ti milosť, je to dar, akoby s veľkou mašľou, že budeš trpieť.

2 Timotejovi 1:8Nebanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou.

Ešte jedno – Skutky 5:41 (Peter a Pavol)...odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno.

Boží zámer pri stvorení sveta je zjaviť veľkosť jeho slávy v jeho milosti a to predovšetkým v utrpení jeho Syna – to je včera. Dnes – výzva: Pridáš sa k Synovi v zjavovaní najväčšej spokojnosti v sláve milosti, keď sa k nemu pridáš na Kalvárskej ceste utrpenia, pretože neexistuje iný spôsob, ako dnes svet uvidí zvrchovanú slávu Krista, okrem toho, že sa vyslobodíme z Disneylandu Ameriky a začneme žiť životy misionárskej obety, ktoré hovoria svetu, že náš poklad je v nebi a nie na zemi. Je to jediný spôsob. Evanjelium prosperity nikoho neprivedie ku uctievaniu Ježiša, privedie ich k uctievaniu prosperity. Jasné, že chcem Ježiša, ktorý mi dá auto. Kto by nechcel Ježiša, ktorý mi dá zdravie, auto, dobré manželstvo, vezmem si tvojho Ježiša, ak sa to oplatí. Takto nezískate svoje školy. Obliekať si to najlepšie, jazdiť v tom najlepšom, písať na tom najlepšom. Trpiacemu Kristovi to neprinesie žiadnu chválu. Volá ťa, na týchto bohoslužbách, na tejto konferencii, v tomto živote, v tomto svete, v tom novinovom svete, povoláva ťa k inej ceste.

Nie je to dobrý život? Nie je kresťanstvo dobrým životom? A ak je to iba klam, tak na tom moc nezáleží, budeme preč. Tak kto sa stará, či je to klam? Je to dobrý život. Zle! Nie je to dobrý život! Pavol by nemohol potom povedať, že ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší – ak toto je ten dobrý život. Ó, ako zle sme to v Amerike pochopili. Je naozaj ťažké byť v Amerike kresťanom. Naozaj ťažké. Asi aj najťažšie na svete.

Takže hovorí dve veci: každú hodinu som v nebezpečenstve a každý deň umieram. Vyberám si, robím toľko rozhodnutí, aby som zjavoval Krista na ťažkých miestach, že ma to bolí každý deň. Nevybral by som si to, ak by to nebola pravda. Ak by som nemohol očakávať vzkriesenie z mŕtvych, kde mi všetko čoho som sa vzdal v službe Ježišovi bude tisícnásobne vrátené, nešiel by som touto cestou.

Kristus zomrel sa milióny ľudí po celom svete, ľudí na tvojej škole, ľudí v krajinách bez evanjelia. Ich smrť bola zaplatená – a nevedia o tom. Nemôžu to okúsiť, nemôžu to pocítiť, nemôžu spievať tú pieseň „Ďakujem ti za kríž, môj priateľ, ďakujem ti za kríž“. Niečo chýba v utrpení. Neukazuje sa. Neukazuje sa v 639 skupinách ľudí, ktoré nemajú evanjelium v populácii viac ako 100 000 ľudí, ktorí majú nulové svedectvo od ľudí v tejto miestnosti, alebo odo mňa. Neexistuje prepojenie. V utrpeniach niečo chýba a to predovšetkým prezentácia utrpení.

Je to ohromné tvrdenie. A zamyslite sa iba nachvíľu o histórii misie. Ak máte potuchy o tom, ako sme sa dostali tam, kde sme dnes s 1,3 alebo 1,4 miliardou ľudí, ktorí vyznávajú vieru v Ježiša Krista, keď to začalo s dvanástimi... Ako sme sa tam dostali? Poznáte odpoveď? Utrpenie! Nikdy nenastal prielom k miestu, alebo k ľuďom, ktorí nemajú evanjelium bez utrpenia. Ak budeš misionárom, tak si to zapíš: bolesť, strata dieťaťa, malária, problémy v manželstve, napätie v tíme, démonický odpor, mučeníctvo - príde to. Nemysli si, že to je divné, keď to príde. Je to cena. On zaplatil svojim životom za našu spásu. My sa k nemu pripájame v utrpení, aby sme zjavovali podstatu tohto utrpenia. Ako inak uvidia, aký je pre nás uspokojujúci, ak sa tvárime, že to je v skutočnosti počítač, čo nás skutočne uspokojuje? 


Myslím si, že to je úžasné, že Pavol v tomto verši hovorí: Teraz sa radujem, že za vás trpím. Nevolám vás do mizerného života, volám vás do bolestivého života. No v tejto bolesti, po celej Biblii, nachádzame kresťanov, ktorí sa radujú v súženiach. Chválime sa súženiami, lebo súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji a nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach. Chceš zažiť tú hlbokú radosť z toho, že vieš, že Boh ťa miluje? Polož svoj život za inú osobu. Zariskuj so svojím telom, zariskuj so svojou mysľou, zariskuj so svojimi peniazmi, so svojím vzdelaním. 

Ku akej úžasnej veci nás Boh povoláva, aby sme ju robili a ňou boli.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Vďaka Marek, že si to preložil a zverejnil. Veľmi sa ma to video dotklo. Opäť mi pripomenulo zmysel toho, prečo nás Kristus ešte ponecháva na tejto zemi. Ukázalo mi tváre neveriacich ľudí okolo mňa a bolesť, ktorú za nich Kristus znášal a usvedčilo ma z toho, že často som ticho, keď môžem hovoriť. Prečo? Sama neviem... možno strach z odmietnutia, z nepochopenia, z toho, že sa tým ľuďom odcudzím, že mnou pohrdnú... Ale pripomenulo mi to, že je to jedno. Všetko sú to smeti v porovnaní s tým, čo môžu tí ľudia získať v Kristovi. Chcem vidieť ako tiež spievajú, že vďaka Bože za kríž. Veru, Ježiša Krista nemožno nasledovať bez sebazapretia a nesenia kríža. To video mi ukázalo veľa vecí, z ktorých musím činť pokánie, ale ma aj povzbudilo do evanjelizácie. Ešte raz vďaka, že si poslúžil tvojou dobrou znalosťou angličtiny :) RM

Marek povedal(a)...

Nie je zac, boli mi radostou. Dovod, preco som si vybral prave toto video bol prave ten, ze aj ja sam som v nom vela krat nasiel napomenutie a povzbudenie zaroven. Tak ak to sluzi takto aj dalej, tak ja sa iba tesim:)