31 októbra, 2010

Úvod do Gideonovej Biblie

Asi poznáte také tie malé modré Gideónky, ktoré sa zadarmo rozdávajú a ktoré sa dajú nájsť na rôznych miestach (napríklad hoteloch). Čo ma na nich najviac zaujalo je ich úvod. Neviem, ako to je v slovenskej verzii, ale tu som napísal preklad anglickej Gideónky, pretože sa mi tento úvod veľmi páči a to práve v tom, ako sa snaží vykresliť podstatu Božieho Slova.


Biblia obsahuje Božiu myseľ, stav človeka, cestu spásy, záhubu hriešnikov a radosť veriacich. Jej doktríny sú sväté a jej rozhodnutia nemenné. Čítaj ju pre svoju múdrosť, ver v ňu pre svoju bezpečnosť a nasleduj ju pre svoju svätosť. Obsahuje svetlo, ktoré ťa povedie, jedlo, ktoré ťa posilní a pokoj, ktorý ťa povzbudí. Je mapou cestujúceho, palicou putujúceho, kompasom pilota, mečom vojaka a zmluvou kresťana. Raj je tu obnovený, nebesá otvorené a brány pekla odhalené.

Kristus je jej hlavným predmetom, naše dobro jej plánom a Božia sláva jej cieľom. Mala by naplniť pamäť, vládnuť srdcu a viesť nohy. Čítaj ju pomaly, často a v modlitbe. Je baňou bohatstva, rajom slávy a riekou potešení. Je ti daná v živote, bude otvorená pri súde a ostane naveky v pamäti. Obsahuje najvyššiu zodpovednosť, odmení najväčšiu prácu a odsúdi všetkých, ktorí sa zahrávajú s jej posvätným obsahom.“

Žiadne komentáre: