02 novembra, 2012

Kázeň #16: Márnotratný Boh 3: Kto je Otec?

V lete som kázal mini-sériu, ktorú som nazval Márnotratný Boh. Táto séria je založená na rovnomennej knihe od Tima Kellera. Toto je už tretia (a posledná) časť série (odkaz na predchádzajúce nájdete nižšie). Nech je všetkým, čo ju počujú na požehnanie.

Ďalšie časti v sérii Márnotratný Boh:
Časť 1: Syn sa stratil a bol nájdený
Časť 2: Skutočný starší brat

5.8.2012 - Márnotratný Boh (3): Kto je Otec? (stiahnite si kázeň)Lukáš 15:11-32

11 A pokračoval: Istý človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. 13 Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. 16 A túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. 17 Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. 18 Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. 19 Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. 20 Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. 22 Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Vezmite vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a radujme sa, 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil. Bol stratený, a našiel sa. A všetci sa začali radovať. 25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. 27 Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa vrátil zdravý. 28 Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. 29 On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. 30 No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa. 31 Ale otec mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. 32 Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

Toto je už tretia kázeň, kedy sa spolu pozeráme na jeden z najznámejších príbehov Biblie, na Podobenstvo o stratenom synovi. V prvej kázni sme sa zamerali na mladšieho syna, pred týždňom, v druhej kázni, sme sa sústredili na staršieho syna a dnes dokončíme tento príbeh tým, že sa sústredíme na poslednú osobu tohto príbehu: otca týchto dvoch synov. Otca, ktorého obaja synovia boli stratení. Otca, ktorý ich oboch tak moc miloval.

Kde je problém?

Keď sa pozrieme na tento príbeh, tak vidíme, že obaja synovia sú vzdialení svojím srdcom svojmu otcovi. To môžeme vidieť v tom, ako sa správajú voči otcovi. Mladší syn uteká od svojho otca a nejaví o neho žiadny záujem. Starší syn odmieta prísť domov k otcovi, ktorý sa teší z návratu svojho mladšieho syna.

A práve z tohto dôvodu, pretože ich srdcia sú tak vzdialené otcovi, títo dvaja bratia prestanú milovať otca a začnú milovať otcove veci, jeho majetok. Mladší syn si drzo vypýta svoj podiel majetku, ktorý by mu patril po otcovej smrti ešte pred otcovou smrťou a tým nám všetkým ukázal, že v jeho srdci je jeho otec už dávno mŕtvy. Starší syn zase odmieta prijať svojho mladšieho brata späť do rodiny, pretože ho to bude stáť jeho majetok, ktorý mu pripadne po otcovej smrti. Vidíme, že ani jeden z nich sa nezaujíma o otca, ale o majetok, ktorý im jedného dňa pripadne. Obaja sú stratení.

No otázkou je: Prečo milujú viac otcov majetok, ako otca samotného? Myslím si, že odpoveď je v tom, že títo bratia nepoznajú otca. Nevedia, kým skutočne pre nich je. Myslia si, že otcov majetok je oveľa vzácnejší ako otec samotný, pretože nepoznajú skutočnú hodnotu otca.

Pomoc od C. S. Lewisa

C. S. Lewis povedal vo svojej kázní, ktorá sa volá The Weight of Glory[1] nasledovné:

V skutočnosti, ak zvážime priame zasľúbenia odmeny a ohromnú podstatu odmien v evanjeliách, zdalo by sa, že náš Pán nevidí naše túžby príliš silné, ale príliš slabé. Sme ľahostajné stvorenia, ktoré sa pohrávajú s pitím a sexom a túžbou, keď nám je ponúknutá nekonečná radosť; ako nevedomé dieťa, ktoré chce pokračovať v robení báboviek z piesku na ulici, pretože si nedokáže predstaviť, čo sa myslí pod ponukou prázdnin pri mori. Sme príliš ľahko potešení.

To, čo C. S. Lewis hovorí je to, že sme niekedy takí „hlúpi“, že si vyberieme niečo oveľa horšie len preto, že nevieme, čo sa nám skutočne ponúka. Ak dieťa nikdy nepočulo o mori a nevie, že tam je čistý piesok, ktorý nemá konca-kraja a vody tak veľa, že toľko jej ešte nikdy nevidelo pokope – ak dieťa o tomto nikdy nepočulo a to nevidelo, tak ak mu takéto niečo ponúknete, odmietne to a radšej si vyberie svoje malé zašpinené pieskovisko pred panelákom s fľašou vody z vodovodu a bude sa spokojne hrať. A pritom tak veľa mu uniká! Keby len vedelo...

Keby (sme) vedeli...

A keby aj naši dvaja synovia vedeli. Keby len vedeli, aký je tento otec v skutočnosti. Kým je a čo všetko v ňom majú. Že on je viac, ako len majetok a je viac, ako len zisk. Že on je ich otec. Otec, ktorý ich miluje. Keby len vedeli...

A keby sme aj my, kresťania, vedeli. Keby sme len vedeli, aký je náš nebeský Otec v skutočnosti. Kým je a čo všetko v ňom máme. Že on je viac, ako len požehnanie a je viac, ako len spása. Že on je náš Otec. Otec, ktorý nás miluje. Keby sme len vedeli...

Koreň každého problému a každého hriechu

Odvážim sa povedať, že táto nevedomosť o pravej podstate Otca je v skutočnosti hlavným a najdôležitejším dôvodom toho, prečo hriech existuje v našich životoch, prečo hrešíme. Tým dôvodom je, že nepoznáme nášho Otca. Nepoznáme nášho Boha.

Blaise Pascal, matematik a fyzik zo 17. storočia, napísal:

Každý človek bez výnimky hľadá šťastie. Nezáleží na tom, aké prostriedky používa na jeho dosiahnutie, ale každý k nemu smeruje. Príčina, prečo jedni idú do vojny a druhí sa jej vyhýbajú, je rovnaká pre obe strany. Rozdiel je iba v uhli pohľadu. Vôľa človeka nikdy nekráča k ničomu inému, ako práve k tomuto. Toto je motív každého skutku každého človeka, dokonca aj tých, čo sa obesia.[2]

Čo tento výrok prakticky znamená je to, že každé jedno naše rozhodnutie je ovládané jednou najvyššou otázkou: Čo ma urobí šťastnejším? Na základe čoho sa rozhoduješ, či si kúpiš bielu čokoládu alebo tmavú? Či si kúpiš citrónovú zmrzlinu alebo jablkovú? Na základe toho, čo ti viac bude chutiť, čo ťa urobí šťastnejším. Nikdy, nikdy, nerobíš rozhodnutie, o ktorom by si si nemyslel, že ťa v konečnom dôsledku urobí šťastným. Možno nie okamžite, ale nakoniec určite.

Keď si myslíme, že hriech je lepší

Dôvod, prečo si tak často vyberáme hriech, akýkoľvek, je ten, že vo svojom srdci si v tej chvíli úprimne myslíme, že toto nás urobí šťastnejšími. A možno si uvedomujeme, že toto šťastie bude veľmi dočasné a nakoniec ho vystrieda zúfalstvo, ale aj napriek tomu si myslíme, že to je lepšie, že sa nám to oplatí.

Skús sa zamyslieť na niektorými konkrétnymi hriechmi, s ktorými vo svojom živote zápasíš. Či už to je hnev, workoholizmus, lenivosť, sexuálna čistota, ... čokoľvek. Myslím si (a zo svojej skúsenosti v boji s hriechom hovorím), že vo chvíli, keď na nás príde pokušenie nahnevať sa a nakričať na niekoho, keď na nás príde pokušenie pracovať príliš veľa alebo príliš málo, keď na nás príde pokušenie ísť na internet alebo sa správať ku svojmu partnerovi spôsobom, ktorý nie je v Božích očiach svätý a spravodlivý, myslím si, že boj, ktorý sa v tej chvíli odohráva v našom srdci je boj o odpoveď na otázku: Čo ma urobí šťastnejším? Tento hriech, alebo poslušnosť Bohu? A to, ako vo svojom srdci odpovieme na túto otázku rozhodne o všetkom.

Prečo si myslíme, že hriech je lepší?

Pavol hovorí v 2. liste Korintským 4:4 o neveriacich, že „boh tohto veku [Satan] zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.“ Aj keď toto Pavol hovorí o neveriacich, myslím si, že do určitej miery je táto pravda aplikovateľná aj na veriacich. Mysle kresťanov síce už viac nie sú zatemnené, ale diabol spolu s naším hriešnym telom a celým svetom útočí na naše mysle a snaží sa ich naplniť nepravdou a klamstvami, aby sme nepoznali pravdu.

Ježiš povedal: „Diabol...od počiatku...nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži“ (Ján 8:44). Diablova najsilnejšia zbraň (a snáď i jediná), ktorú má je klamstvo. Ak nás dokáže oklamať, tak nás získal. Ak nás dokáže oklamať, aby sme si mysleli, že tento hriech je lepší ako Boh, že táto vec nás urobí šťastnejším človekom ako poslušnosť Bohu, tak potom je náš osud spečatený: poddáme sa pokušeniu a zhrešíme.

Cesta von

Cestou von z tohto nešťastia je preto poznať Boha takého, aký je. Poznať ho ako nášho Otca. Preto sa zvyšný čas dnešnej kázne budeme pozerať na niektoré veci, ktoré nám v podobenstve o stratenom synovi hovoria niečo o tom, aký je tento náš otec a prečo sú práve tieto dve veci také dôležité.

U Otca je láska

Tou prvou vecou, ktorú si môžeme na otcovi všimnúť je jeho láska ku obom synom. To vidíme najjasnejšie v tom, že otec ide ku každému synovi. Obaja odmietajú byť v jeho prítomnosti. Mladší syn utečie, starší syn ostáva vonku. Ale k obom otec prichádza. Za mladším synom i za starším synom otec vychádza zo svojho domova a volá ich späť.

Boh je iniciátorom všetkého správneho a zbožného, čo sa v našich životoch stane. Ak by on neprišiel za tebou a ťa „[ne]vytrhol z moci tmy a [ne]preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kolosanom 1:13), tak ešte stále by si ležal mŕtvy vo svojom temnom hrobe. To on položil svoj život a to on ti dal svoj život. Tvoja spása je jeho zásluha.

Cez vymysleného spoznáme skutočného

Otec, v Ježišovom podobenstve, sa mohol vykašlať na svojich hlúpych synov, ktorí ho nemilovali. Ale Ježiš ten príbeh rozpovedal inak, pretože nám skrze tohto vymysleného otca chcel ukázať nášho skutočného Otca.

Ježiš nám chcel ukázať Božiu neoblomnú túžbu po našom návrate. Čítame: „Ešte bol [mladší syn] ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lukáš 15:20). Otec vyčkával návrat svojho strateného syna. Očakával tento deň a keď nastal, tak k nemu so slzami v očiach utekal a bol naplnený radosťou.

Ježiš nám chcel ukázať Božiu neskutočnú trpezlivosť s nami. Čítame: „Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho“ (Lukáš 15:28). Otec vyšiel von a trpezlivo prehováral svojho staršieho syna, aby sa vrátil späť domov. Mohol byť na neho nahnevaný, ale rozhodol sa byť trpezlivý a snaží sa mu ukázať, že je pre neho dobré, aby sa vrátil späť domov.

Ježiš nám chcel ukázať Božiu nepredstaviteľnú lásku k nám. Čítame: „Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lukáš 15:32). Keď prídeme ku nebeskému Otcovi, tak sa nemusíme obávať toho, v akom stave ho nájdeme a či sa bude na nás hnevať. Ježiš nám hovorí, že jeho Otec sa bude veseliť a radovať, lebo sme boli mŕtvi, a ožili sme, boli sme stratení, a našli sme sa. V nebi bude veľká radosť z nášho príchodu (Lukáš 15:7.10)!

Neprichádza naprázdno

Zároveň vidíme, že Otcova láska nie je vymyslená a imaginárna, ale hmatateľná, skutočná. Hodí sa mladšiemu synovi okolo krku a vybozkával ho. Dal mu skutočné šaty, skutočný prsteň a skutočnú obuv. Vrátil ho späť do skutočnej rodiny. Otec neprišiel k nemu naprázdno, prišiel s plnými rukami milosti. A to najvzácnejšie, čo im obom otec mohol ponúknuť bol domov.

Prečo potrebujeme domov?

Biblia je jedným veľkým príbehom, v ktorom je človek vyhostený zo svojho skutočného domova, z Božej prítomnosti v záhrade Eden. V tomto príbehu Božieho slova sa človek snaží nájsť svoj skutočný domov, miesto, kam patrí. Tým, že sme sa Bohu vzbúrili sme boli vyhnaní zo záhrady Eden a síce sme neprestali byť Božím obrazom, ale prestali sme byť niečím iným – Božími deťmi, ktoré majú domov.

Keď sa pozrieme na svet okolo nás a ľudí, ktorí sú okolo nás (naše neveriace rodiny, kolegov, spolužiakov, priateľov), tak uvidíme, že každý jeden z nich hľadá domov. Každý človek hľadá miesto, kde môže nájsť odpočinok a pokoj.

A Ježišov Otec, sám Boh, prichádza ku nám s náručím, ktoré je otvorené, s očami, ktoré sú zaplavené slzami radosti a s túžbou po obnovenom vzťahu medzi nami. Ponúka ti viac, ako iba spásu tvojej duše a tela. Ponúka ti viac, ako iba odpovede na modlitby. Ponúka ti oveľa viac, ako len dobrý pocit v kostole pri chválach. Ponúka ti oveľa viac, ako len život. To, čo ti v skutočnosti ponúka je on sám. A pokiaľ ho nespoznáme takého, aký v skutočnosti je, pokiaľ nespoznáme jeho skutočnú hodnotu, tak dovtedy ostane naša odpoveď na otázku toho, čo nás robí šťastnejšími nejasná.

Ako spoznávať Otca?

A tak mojou záverečnou otázkou je: Ako ho spoznáme lepšie? Ako spoznáme jeho skutočnú hodnotu? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme videli a poznali, že Boh je pre nás skutočne tým lepším? Tu sú tri praktické rady:

1.     Modli sa, aby ti Boh dal oči, ktoré vidia
Ježiš povedal: „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Ján 15:5). V podobenstve o stratenom synovi tak isto vidíme, že bez iniciatívy otca by mladší syn nikdy neprišiel domov a starší syn by navždy ostal stratený (aj keď nevieme, aký bol jeho koniec). Ak chceš Boha poznávať, tak ho pros, aby sa ti dal spoznať. Modli sa. Počuj tieto výzvy a povzbudenia z Písma: „Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, volajte ho, dokiaľ je nablízku“ (Izaiáš 55:6). „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Lukáš 11:9-10). Uvedom si, že potrebuješ Božiu pomoc na to, aby si spoznal Boha v pravde. No zároveň pamätaj na to, že Boh je viac ako pripravený dať sa ti spoznať a to ešte dnes.

2.     Proti klamstvu bojuj pravdou
Ako sme už povedali, tá najsilnejšia zbraň, ktorú má diabol proti kresťanom je klamstvo. Ak ťa donúti si myslieť, že hriech je pre teba lepší, ako Boh, že sa oplatí Boha neposlúchnuť pre túto vec, tak potom si v pasci, z ktorej je len veľmi ťažké sa dostať. Práve pre našu zraniteľnosť uveriť klamstvu a nechať sa ním zotročiť nám Pán Ježiš povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32). A my vieme, že túto pravdu máme zapísanú v tejto Božej knihe. „Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“ (2 Peter 1:21). „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Timotejovi 3:16-17).

Ak chceš spoznávať Boha, tak ho spoznávaj v pravde. To sa dá dosiahnuť jedine skrze jeho vlastné Slovo. Tam sa Boh zjavil najplnšie a dokonalo. Ak ho chceš skutočne spoznávať, tak ho musíš spoznávať každý deň! Spoznávať, nie len čítať.

Uč sa Božie slovo naspamäť, aby si mal praktické a konkrétne zbrane, ktorými môžeš bojovať proti diablovým klamstvám. Nájdi si v Biblii konkrétne zasľúbenia, ktoré budeš môcť použiť v konkrétnych situáciách.

Máš problém s hnevom? Tak sa nauč Efezanom 4:31-32: „Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.“ Máš problém s ustarostenosťou? Tak sa nauč Matúš 6:31-34: „Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.“ Nájdi si v Biblii konkrétne zasľúbenia, ktoré budeš môcť použiť vo svojich konkrétnych situáciách.

3.     Skús a presvedči sa na vlastnej koži
Dávid napísal v 34. Žalme: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin“ (Žalm 34:9). Slovo „skúste“ sa dá doslova preložiť ako „okoštujte“. Vyzýva nás k tomu, aby sme sami na vlastnej koži spoznali, že Boh je taký, aký je – dobrý. Vyzýva nás k tomu, aby sme prestali iba veriť tomu, že Boh je dobrý, a aby sme ho začali bytostne spoznávať ako dobrého. Jonathan Edwards, americký kazateľ z 18. storočia, to veľmi trefne povedal:

Existuje rozdiel medzi tým, keď veríme, že Boh je svätý a milostivý a tým, keď máme nový cit v srdci, ktorý vidí dobrotu a krásu tejto svätosti a milosti. Rozdiel medzi vierou v to, že Boh je milostivý a okúsením toho, že Boh je milostivý, je ako rozdiel medzi tým, keď máme racionálne presvedčenie o tom, že med je sladký a tým, že cítime skutočnú chuť jeho sladkosti [na našom jazyku]. [3]

Preto keď sa modlíš a keď si čítaš Bibliu, aby si spoznal Boha, tak ho nie len spoznávaj svojou mysľou, ale aj svojím srdcom. Skús aký naozaj je. Okoštuj a tak spoznaj jeho lásku. Zakús ju.

Boj o naše srdce  

Toto sú tri praktické kroky k tomu, aby sme mohli lepšie spoznávať nášho Boha Otca. Aby sme ho mohli poznať takého, aký naozaj je. Iba vtedy budeme schopní bojovať proti pokušeniam a hriechom. Nepotrebujeme zmenu správania, potrebujeme zmenu srdca. A také niečo dokáže jedine Boh. Tak poďme k nemu.
[1] Večná tiaž slávy, podľa prof. Roháčka (2Kor 4:17, ROH); verber.com/mark/xian/weight-of-glory.pdf
[2] Citované v: PIPER, John. Desiring God. s. 19.
[3] Citované v: KELER, Timothy. The Prodigal God. s. 108. Doplnený text v zátvorke nie je v originály.

Žiadne komentáre: